/

Co mu w Duszy Grało

Fortepianowa opowieść o życiu i dziele Papieża Polaka

Św. Jana Pawła II

Koncert „Co mu w Duszy Grało“ 


    jest niezwykłym solowym projektem improwizowanym w wykonaniu wybitnego polskiego pianisty-improwizatora i kompoyztora Tomasza Trzcińskiego, który tworzy na fortepianie w trakcie koncertu wielką muzyczną impresję – opowieść na temat życia i dzieła Papieża Polaka – Św. Jana Pawła II. Główną ideą koncertu jest upamiętnienie Postaci oraz popula-ryzowanie kultu Św. Jana Pawła II w duchu muzyki chrześcijańskiej, katolickiej i polskiej. Koncert składa się z pięcioczęściowej improwizowanej suity fortepianowej, której motywami przewodnimi są znane z polskiej tradycji muzycznej pieśni sakralne oraz tradycyjne i ludowe polskie melodie w tym także góralskie, nawiązujące do najważnieszych wydarzeń z polskiej historii i dziejów Chrześcijanstwa w Polsce a także związane pośrednio i jak i bezpośrednio z osobą Św. Jana Pawła II i jego licznymi pielgrzymkami do Ojczyzny.


  Tytuł koncertu „Co mu w Duszy Grało” nawiązuje do dzieła Św. Jana Pawła II, dla którego duchowość człowieka i jego wiara w Boga oraz wartości duchowe jakie z tego wynikają, w tym także muzyka miały szczególne znaczenie. Mottami słownymi - dla poszczególnych części koncertu, których wyboru i dokonał związany z Archdiecezją Szczecińsko-Kamieńską oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego – ks. dr Grzegorz Harasimiak są cytaty z najważniejszych wystąpień Św. Jana Pawła II z Papieskich Homilii wygłaszanych w czasie pielgrzymek Papieża do Ojczyzny. Są to także te fragmenty, które odegrały największą dziejową rolę w staraniach Papieża Polaka o zmianę losów i obrazu życia polskiego społe-czeństwa i kształtowanie go w katolickim duchu najgłębszego Chrześcijaństwa, najpierw w trudnych latach walki o wolność i wyzwolenia spod reżimu komunistycznego a następnie w czasach III Rzeczpospolitej po roku 1989. Muzyka fortepianowa jest tutaj dla papieskich słów ich artystycznym pogłębieniem i muzycznym przedstawieniem ich kontekstu.


  Premiera koncertu, „Co mu w Duszy Grało”, który stał się także znaczącym wydarzeniem medialnym i artystycznym, odbyła się w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie w dniu 27 Kwietnia 2014 roku - pamiętnym dniu Kanonizacji Papieża Jana Pawła II i zarejestrowana została w całości przez TVP1 a następnie wraz z wywiadem z artystą i omówieniem koncertu kilkukrotnie emitowana była w katolickim programie TVP1 pt. „Arka”. Pierwsze powtórzenie koncertu miało miejsce już w Święto 3 Maja 2014 roku w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Pyrzycach. Obydwa koncerty wzbudziły wielki zachwyt publiczności i na długo pozostały w jej pamięci. Na podstawie materiałów filmowych i nagrań powstało później funkcjonujące w sieci You Tube wideo z obydwu koncertów oraz internetowy album audio Artysty Tomasza Trzcińskiego o tym samym tytule, który artysta udostępnia do słuchania gratis całej społecz-ności internetowej. Koncert ten uznany został za artystyczne wydarzenie roku 2014 w Diece-zji Szczecińsko-Kamieńskiej i na Pomorzu Zachodnim. Koncert był również transmitowany internetowo na cały świat i obejrzany został przez dziesiątki widzów w różnych częściach globu, wzbudzając i tą drogą wśród internetowych słuchaczy wielki podziw. 

 

   W roku 2014 patronat nad koncertami objął jego Eminencja Metropolita Szczecińsko Kamieński ks. abp Andrzej Dzięga. Koncerty wsparli także Wiceprezydent miasta Szczecina oraz Burmistrz miasta Pyrzyce zaś współorganizatorem koncertu była Akademia Muzyczna w Szczecinie, która użyczyła specjalnie na tę okazję nieodpłatnie koncertowy fortepian firmy Yamaha. 


8 lipca 2017 koncert został ponownie wykonany przez artystę z wielkim sukcesem w rodzin-nym mieście Św. Jana Pawła II – Wadowicach i miał miejsce w Kościele p.w. Św. Pawła Apostoła. Honorowy Patranat nad koncertem sprawował Metropolita Krakowski Prof. dr hab. Abp. Marek Jędraszewski oraz Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach zaś organizatorem koncertu było Towarzystwo Dzieci Niepełnosprawnych koło w Wadowi-cach. Gościem specjalnym koncertu była Pani dr Zuzanna Kurtyka, która pod koniec koncer-tu poprowadziła Litanię do Jana Pawła II wg. Kard. Josepha Ratzingera przy akompa-nia-mencie Maestro Tomasza Trzcińskiego. Koncert stał się wielkim wydarzeniem kulturalnym w całym regionie i pozostał na długo w pamięci mieszkańców Wadowic. Koncert został także w całości zarejestrowany i wydany jest na albumie „Live in Wadowice”.

Więcej: Takiego koncertu w Wadowicach jeszcze nie było.

SZCZECIN 27.04.2014

Bazylika Archikatedralna

PYRZYCE 03.05.2014

Kościół P.W. Matki Bożej Bolesnej

Video
Video

WADOWICE, Kościół P.W Św. Piotra Apostoła, 08.07.2017

Video
Video

Diese Website verwendet Cookies. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.

OK