koncert w 

You Tube

Koncert „Co mu w Duszy Grało“ 

​

  Koncert „Co mu w Duszy Grało” jest niezwykłym solowym projektem improwizowanym w wykonaniu wybitnego polskiego pianisty-improwizatora i kompoyztora Tomasza Trzcińskiego, który tworzy na fortepianie w trakcie koncertu wielką muzyczną impresję - opowieść na temat życia i dzieła Papieża Polaka, Św. Jana Pawła II. Główną ideą koncertu jest upamiętnienie Postaci oraz popularyzowanie kultu Św. Jana Pawła II w duchu muzyki chrześcijańskiej, katolickiej i polskiej. Koncert składa się z pięcioczęściowej improwizowanej suity fortepianowej, której motywami przewodnimi są znane z polskiej tradycji muzycznej pieśni sakralne oraz tradycyjne i ludowe polskie melodie, w tym także góralskie, nawiązujące do najważnieszych wydarzeń z polskiej historii i dziejów Chrześcijanstwa w Polsce, a także związane pośrednio i jak i bezpośrednio z osobą Św. Jana Pawła II i jego licznymi pielgrzymkami do Ojczyzny.

​

  Tytuł koncertu „Co mu w Duszy Grało” nawiązuje do dzieła Św. Jana Pawła II, dla którego duchowość człowieka i jego wiara w Boga oraz wartości duchowe, jakie z tego wynikają, w tym także muzyka miały szczególne znaczenie. Mottami słownymi - dla poszczególnych części koncertu, których wyboru i dokonał związany z Archdiecezją Szczecińsko-Kamieńską oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, ks. dr Grzegorz Harasimiak, są cytaty z najważniejszych wystąpień Św. Jana Pawła II z Papieskich Homilii wygłaszanych w czasie pielgrzymek Papieża do Ojczyzny. Są to także te fragmenty, które odegrały największą dziejową rolę w staraniach Papieża Polaka o zmianę losów i obrazu życia polskiego społeczeństwa i kształtowanie go w katolickim duchu najgłębszego Chrześcijaństwa, najpierw w trudnych latach walki o wolność i wyzwolenia spod reżimu komunistycznego a następnie w czasach III Rzeczpospolitej po roku 1989. Muzyka fortepianowa jest tutaj dla papieskich słów ich artystycznym pogłębieniem i muzycznym przedstawieniem ich kontekstu.

​

  Premiera koncertu, „Co mu w Duszy Grało”, który stał się także znaczącym wydarzeniem medialnym i artystycznym, odbyła się w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, w dniu 27 Kwietnia 2014 roku - pamiętnym dniu Kanonizacji Papieża Jana Pawła II, i zarejestrowana została w całości przez TVP1 a następnie wraz z wywiadem z artystą i omówieniem koncertu kilkukrotnie emitowana była w katolickim programie TVP1 pt. „Arka”. Pierwsze powtórzenie koncertu miało miejsce już w Święto 3 Maja 2014 roku w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Pyrzycach. Obydwa koncerty wzbudziły wielki zachwyt publiczności i na długo pozostały w jej pamięci. Na podstawie materiałów filmowych i nagrań powstało później funkcjonujące w sieci You Tube wideo z obydwu koncertów oraz internetowy album audio Artysty Tomasza Trzcińskiego o tym samym tytule, który artysta udostępnia do słuchania gratis całej społeczności internetowej. Koncert ten uznany został za artystyczne wydarzenie roku 2014 w Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i na Pomorzu Zachodnim. Koncert był również transmitowany internetowo na cały świat i obejrzany został przez dziesiątki widzów w różnych częściach globu, wzbudzając i tą drogą wśród internetowych słuchaczy wielki podziw. 

 

   W roku 2014 patronat nad koncertami objął jego Eminencja Metropolita Szczecińsko Kamieński ks. abp Andrzej Dzięga. Koncerty wsparli także Wiceprezydent miasta a Szczecina oraz Burmistrz miasta Pyrzyce zaś współorganizatorem koncertu była Akademia Muzyczna w Szczecinie, która użyczyła specjalnie na tę okazję nieodpłatnie koncertowy fortepian firmy Yamaha. Dzisiaj, w trzecią rocznicę Kanonizacji Papieża Polaka koncert „Co mu w Duszy Grało” jest nadal bardzo aktualny a jego muzyka może dotrzeć dzięki Państwa wsparciu do szerokich kręgów słuchaczy i wiernych Krakowa, Wadowic i Podhala, ku czci i chwale naszego wspaniałego Świętego Jana Pawła II.

Diese Website verwendet Cookies. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.

OK